ANBI status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar de betreffende

gegevens staan.

 

Naam van de instelling: Stichting Een Feest voor Sinterklaas

Fiscaal nummer/RISN: 8533.19.923

Klik hier voor de contactgegevens van Een Feest voor Sinterklaas

 

Onze doelstelling:

Stichting Een Feest voor Sinterklaas zet zich met hart en ziel in voor kinderen die het minder makkelijk hebben in de maatschappij. Dit kan doordat zij te maken krijgen met vele ziekenhuisbezoeken, een ernstig (mogelijk levensbedreigende) ziekte hebben, een mentale of fysieke beperking hebben of leven in armoede.

 

Stichting Een Feest voor Sinterklaas zet zich nu al vijf jaar in, om samen met circa 160 professionals en vrijwilligers een fantastisch Sinterklaasfeest aan te bieden, aan gezinnen die het écht verdienen.

We bieden een groot Sinterklaasfeest aan met een zo groot mogelijk realiseerbaar entourage. Wij vinden namelijk dat ieder kind in Nederland mag genieten van een sprookje, waarbij ook deze kinderen nog hun fantasie kunnen laten opleven en worden meegenomen in een prachtig verhaal, dat uiteindelijk eindigt in een groot feest! En welteverstaan een gróót feest, waarbij de artiesten in een gelijkwaardige line-up staan met de grote Sinterklaasfeesten in het land.

 

Onze statutaire doelstelling:

 1. De stichting heeft als doel: het organiseren van een uniek Sinterklaasfeest voor (chronisch) ernstig zieke kinderen (mogelijk levensbedreigende ziekte), kinderen met een mentale beperking, kinderen met een fysieke beperking, danwel gezinnen waarvan minimaal één kind, chronisch, of ernstig ziek is, of een mentale of fysieke beperking heeft, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
   • het werven van fondsen
   • het aanschrijven en benaderen van potentiële sponsors
   • het benutten van subsidiemogelijkheden
   • crowdfunding

 

Beleidsplan: 2016 - 2019

Download hier het beleidsplan van Stg. Een Feest voor Sinterklaas 2016-2019

 

Bestuur & beloningsbeleid:

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: 

Martijn Koevoets - Voorzitter

Jan Parren - Penningmeester

Arthur Embregts - Secretaris 

 

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten – die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie– kunnen worden vergoed.

 

Jaarverslag

Jaarlijks publiceert Stg. Een Feest voor Sinterklaas in juni het jaarverslag over het voorafgaande jaar.

Jaarverslag 2016 - Download

Jaarverslag 2015 - Download

Jaarverslag 2014 - Download

Jaarverslag 2013 - Download

 

Financieel Jaaroverzicht

Jaarlijks publiceert Stg. Een Feest voor Sinterklaas in juni het financieel overzicht over het voorafgaande jaar.

Financieel Jaaroverzicht 2016 - Download

Financieel Jaaroverzicht 2015 - Download

Financieel Jaaroverzicht 2014 - Download

Financieel Jaaroverzicht 2013 - Download